Island        nyheter - refleksjoner     informasjon - politikk         Island


 

Scan 30. apr. 2019, 17-23.jpg Sagaen om velferdsstaten
Det har aldri vært i borgerskapets interesse å bygge en sosial stat, en velferdsstat. Nå er velferdsstaten under et massivt angrep i hele Norden, det er en omveltning som kommer fra høyre side.

Stundin forside.jpg Full seier for presse- og ytringsfrihet
Denne saken handler ikke om hendelser i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Det er i et demokratisk nordisk land dette skjer.

DEM i Strasbourg.jpg Skal Menneskerettsdomstolen bestemme over oss?
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at når 15 dommere ble utnevnt til den nyetablerte Landsrett på Island, så ble loven grovt brutt.

Stjornarrad Isl.png Justisministeren dømt i Menneskeretts domstolen
Hun sitter som limt i stolen. Hun sitter til tross for at hun er dømt i Høyesterett for sine handlinger som justisminister. I en høring i Alltingets kontroll- og konstitusjonskomité sa justisministeren at hun var uenig med høyesterett, at hun visste bedre at hun nemlig er jurist.

Glitnir bank 1.jpg Hva kan en markedsliberal regjering gjøre?
Det er ikke sannsynlig at det som skjedde på Island vil skje i Norge. Men det kan være interessant å vite hva som skjedde og hva som kan skje.

Måker i Holmavik 2018.JPG Hvem eier fisken i havet? Innledning
I dag er havet ikke lenger fritt, mare liberum er historie. I artiklene skriver vi med bakgrunn i det nordlige Atlanterhavet, særlig Island og Norge. Dette er to land der fiskeriene har spilt en stor rolle fram til dags dato.

Skonnort på Skjalfandi - Foto AE.jpg Hvem eier fisken i havet? Del 1
Artikkelen handler om Nord-Atlanteren og Island og Norge. Vi går tilbake i tid for å trekke opp et bilde av utnyttelsen av havet og hvordan overbeskatning ble til allerede i middelalderen.

Vestmannaeyjar 2017.JPG Hvem eier fisken i havet? Del 2
Norge sto i spissen for kampen om å utvide fiskerigrensen. Norge gikk ikke med på 3 nautisk mil, men ville heller ha grensen på en sjømil (en gammel måleenhet til sjøs), som er omtrent 4 nautiske mil. Dommen i Den internasjonale domstolen i 1951 hadde mye å si for utviklingen av territorialgrense og fiskerigrense og senere økonomiske soner.

Fiskevær i Nord-Norge .jpeg Hvem eier fisken i havet. Del 3
Vi ser at myndighetene i landene er ofte mer opptatt av å tenke på seg selv enn å samarbeide om en fornuftig og bærekraftig utnyttelse. Eksempler på dette er både sild og makrell, men også mange andre fiskearter. 

På skonnort i Skjalfandi 2018.JPG Hvem eier fisken i havet? Del 4
Det hersker en optimisme i oppdrettsnæringen på Island. De fleste selskapene innen oppdrett har søkt om og mange har fått økte konsesjoner. Men eierskapet er ikke lenger på Island.